Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Een deel van de kosten van kinderopvang wordt vergoed. Zo maakt de overheid het voor ouders financieel mogelijk om werk en zorg te combineren.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je ontvangt alleen kinderopvangtoeslag als je peuter naar een kinderdagverblijf of gastouder gaat met een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Je sluit met het kindercentrum of de gastouder een contract af voor het aantal uren dat je afneemt en de prijs die je daarvoor betaalt. Je betaalt maandelijks zelf de rekening en vervolgens krijg je van de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag uitbetaald.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg je?

Je krijgt niet alle kosten vergoed. Je bent verplicht om ook een eigen ouderbijdrage te betalen. Hoe minder je verdient, hoe meer kinderopvangtoeslag je kunt ontvangen. Op Belastingdienst.nl kun je een proefberekening maken en kinderopvangtoeslag aanvragen.

Maximumuurtarieven voor kinderopvang

De Belastingdienst berekent de kinderopvangtoeslag die je krijgt over het maximumuurtarief. Is het kinderdagverblijf, de BSO of de gastouder duurder dan het maximumuurtarief? Dan moet je het resterende bedrag zelf betalen.

Kinderopvangtoeslag voor alleenstaande ouders

Ook alleenstaande ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen.

​Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk op kinderopvangtoeslag te ontvangen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat. Een voorwaarde hiervoor is dat jij en je partner beide werken. De overige voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op Belastingdienst.nl.